BeVeg International Vegan Certification Standard

BeVeg International Vegan Certification Standard’ın hedefi, akredite, güvenilir, hesap verebilir, güvenilir, inanılır ve yasal olarak bağlayıcı olan tek bir küresel vegan standardı ortaya koymaktır. Akredite bir vegan sertifikası olmadan, vegan iddiaları, başvurulacak bir standart veya tanım olmadan öne sürüldükleri için anlamsızdır. Tüm güvenilir vegan sertifikası ticari marka sembollerinin tek bir küresel vegan standardına uyması ile tüketici, kullanılan ürün ve hizmetlere güven kazanır.

 

BeVeg, hayvansal kaynaklı tüketilebilir ürün ve hizmetlerin önlenmesi ve azaltılmasına yardımcı olmakta, hayvan sömürüsünden kaçınmak ve her türlü çapraz bulaşma olasılığını en aza indirmek için çalışmaktadır. Standardın gıda, kozmetik, alkol, ilaç, restoran, tekstil gibi birçok alanda uygulamaları söz konusudur.

Daha fazla bilgi almak ve BeVeg Vegan Sertifikasyon Hizmetimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.