Lima Certification Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. olarak;

ZAMANINDA ve DOĞRU, BAĞIMSIZ HİZMET SUNMAK

Tüm hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmek 

Kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek.

Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm çalışanlarımız tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan müşteri memnuniyetine önem veren bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak

LİDERLİK, BİLİMSELLİK, SÜREKLİ EĞİTİM

Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek

Çalışan memnuniyetini gözeterek süreçler ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımlarını sağlayacak seviyede çalışanları kalite bilinciyle eğitmek ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek,

KATMA DEĞER YARATMAK

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanarak tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde hizmet sunduğumuz firma ve kurumlar ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

Ulusal ve Uluslararası Standartların gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak

Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak

Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak

EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR.

Lima Certification Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetimi